Általános Felhasználói Szabályzat

Online aukció szabályai (Internetes szolgáltatási szerződés)

A szerződés tárgya

A jelen szerződés a RÁBA Rotary Club Győr Egyesület által üzemeltetett www.rc-raba.hu weboldal elektronikus aukció aloldalának használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

Szerződő felek

Jelen szerződés a RÁBA Rotary Club Győr Egyesület és/vagy alapítványa (továbbiakban üzemeltető) és az általa üzemeltetett www.rc-raba.hu (továbbiakban oldal) oldalt látogató licitáló (továbbiakban licitáló) között jön létre az oldal felhasználásának feltételeiről.

A szerződés hatálya

Licitáló a weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen szerződés feltételeit.

Amennyiben licitáló a szerződés bármely pontjába ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult a licitáló hozzáférését korlátozni, megszüntetni, továbbá licitálói adatait és az általa közzétett bármely tartalmat minden előzetes értesítés nélkül törölni.

Általános rendelkezések

Az üzemeltető garantálja, hogy az oldalon elhelyezett hirdetményekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • hatályos jogszabályba ütközik, vagy ha ennek a gyanúja felmerülhet
 • reklámtörvény tilalmába ütközik
 • szerzői jogokat sért
 • személyhez fűződő jogokat sért
 • személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • kegyeleti jogot sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít
 • személyes vagy közbiztonságot veszélyezteti
 • környezetet, vagy természetet károsító magatartásra ösztönöz
 • önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • félelemérzetet kelt
 • a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsan befolyásolhatja
 • a gyermek- és fiatalkorúakat a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja
 • hiányos öltözetű, meztelen embereket bemutató kép
 • szexuális és pornográf szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális vágy felkeltésére irányul
 • indokolatlanul hiányos tartalommal rendelkezik, vagy nem nyújt elégséges információt az aukcióra bocsátott tárgyakról
 • a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • szolgáltatás igénybevételére való felhívás
 • amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag
 • gyógyszert, dohányipari terméket, alkohol tartalmú italt, fegyvert, lőszert, robbanószert, pirotechnikai anyagot (tűzijátékot), közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközöket, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is tartalmaz
 • régészeti leletet tartalmaz
 • partner-, vagy társkeresésre buzdító felhívás
 • minden olyan a fentiekben fel nem sorolt tartalom, amit hatályos jogszabályok tiltanak.

1. Online kiállítás

Minden látogató megtekintheti aktuális aukciónk kínálatát! Aukciónk időszakhoz és célhoz kötött, tehát elképzelhető, hogy a következő látogatásakor már (az aukció lezárta után) nem találja meg a tartalmat az oldalon.
A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr jótékonysági aukciója, ahol a licitálók/gyűjtők napi 24 órán keresztül licitálhatnak a bemutatott tárgyakra. Az aukció nem bővül új tételekkel és csak az előre meghatározott időintervallumra érvényes. Az egyes tételek lejárati időpontja azonos (tervezetten 2010. november 15) kivéve az azonnali áron lekötött aukciós tárgyak. Az aukciós kiállítás megjeleníti azokat a tételeket is, amelyekre licitálni már nem lehet, de az aukcióban szerepeltek. Az aukción történő árverezés feltétele az online aukció szabályainak (Internetes szolgáltatási szerződés) elfogadása és egy regisztrációs eljáráson való eredményes részvétel.

 

2. RÁBA Rotary Club Egyesület Győr garanciája a licitálók felé

A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr aukcióján szakértő bizottság ellenőrizte az összes felkínált tételt. A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr egy alkalommal a Bőnyi Általános Iskola diákjainak rajzait/képeit árverezi jótékonysági céllal. A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr garanciát vállal az online aukción megjelenő tételek eredetiségéért. A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr garanciája kiterjed arra, hogy a sikeres licitálók hozzájutnak a megnyert tételhez.

 

3. Szolgáltatás leírása

A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr által nyújtott szolgáltatás:

 • egyrészt internetes informatikai szolgáltatás, amely tartalma szerint fórumot biztosít az adási-vételi szándékkal rendelkező licitálók ajánlatainak találkozására, miközben technikájában felhasználja az aukció elemeit
 • másrészt ‑ az alkotók megbízása alapján – az árverés során megvásárolt rajzok/képek adminisztrációs, jogi és számviteli hátterét biztosítja, illetve az árverés során az egyes rajz/kép sikeres árveréséből befolyt összegét a licitáló a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr részére fizeti ki, aki az összegből a község képviselő testülete által igényelt (összegyűjtött) termékeket vásárolja meg és adja át az adományozottak részére

A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr (vagy alapítványa) az értékesítéssel összefüggésben felmerülő adminisztratív, (szerzői) jogi és számviteli előírások teljesítéséért teljes mértékben felelősséget vállal.

Az árverező által tett árajánlatért és az árverési ár kifizetéséért a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr semmiféle felelősséget nem tud vállalni, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt azonos áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja.

 

4. Szavatosság kizárása

A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. A közzétett digitális fotókat úgy készíttette el a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr Egyesület, hogy az a valóságos állapotot a lehető legjobban tükrözzék. Az árverési tételek a honlapon meghatározott időben a meghatározott helyeken élőben is megtekinthetők, de licitálni rájuk csak az internetes felületen lehetséges.

A megjelölt kikiáltási ár semmilyen adót, illetéket nem tartalmaz. A végső vételár támogatásként kerül bevételezésre a RÁBA Rotary Club Győr Egyesület, vagy alapítványa számlájára, amelyről az aktuális számviteli szabályok alapján számviteli bizonylatot állít ki.

A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr mindent megtesz azért, hogy a műtárgy állapotáról 100%-os tájékoztatást adjon a vevő részére.

 

5. Licit

Az online aukció nagyon egyszerű licitálási lépcsőket alkalmaz, amelyeket meg is jelenít. Már az aukciós licit oldalon tájékoztató jelleggel szerepel a tétel forintban meghatározott összege. Az online aukcióra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverési tételt az a licitáló nyeri el, aki a legmagasabb árverési ajánlatot tette. A legmagasabb vételárat ajánló licitáló az árverés lezárását követően 2 munkanapon belül köteles vételi szándékát a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr-nél megerősíteni. A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr a fizetési értesítéssel fogadja el licitáló ajánlatát. Ha a licitáló az aukció végét követő 2 munkanapon belül (jogvesztő határidő) a tétel iránti igényét a Regisztráció oldalon nem erősíti meg, úgy az árverező jogosult a második legmagasabb ajánlatot tevő licitálónak felajánlani az általa tett liciten. Amennyiben ez a licit is érvényét vesztette a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr a tétel árverését sikertelennek minősíti. A licitlépcső 1.000,-Ft. Minden tétel kikiáltási ára 5.000,- Ft.

Az aukciós tételekhez tartozik azonnali ár, amelyet elfogadva az elektronikus licit arra a tételre befejeződik, de a tétel – a licitálási lehetőség kizárásával – az aukció lezárásáig az oldalon marad.

 

6. Export

A külföldre szállítással kapcsolatos csomagolási, szállítási, biztosítási költségek a nyertes licitálót terhelik. Vevő vételi szándékának megerősítésével egyidejűleg, az export iránti igényét jelezni köteles a Regisztráció oldalon. A kivitelhez szükséges egyéb adminisztratív tevékenységek megszervezésében a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr partnere a nyertes licitálónak, de nem végzi el helyette.

 

7. Fizetés módja

A vevő vállalja, hogy a vételárat készpénzbe, esetleg egyedi megállapodás birtokában banki utalással 2 munkanapon belül rendezi. Ezt az igényét a nyertes licitáló a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr-nek személyesen jelezheti.

 

8. A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr díjazása

A RÁBA Rotary Club Egyesület Győr - az informatikai szolgáltatást nyújtó - az alkotótól és a vevőtől sem von le jutalékot. Az internetes megjelentetéssel kapcsolatban szükséges informatikai szolgáltatás (tárgy szöveges és képi megjelentetése) díja a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr felajánlása a Bőnyi kedvezményezettek számára. Amennyiben a külföldre szállítás adminisztratív tevékenységek igazolhatóan anyagi kiadásokkal járnak, akkor azok a vevőt terhelik.

 

9. Átvétel

A Vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a fizetési értesítéstől számított legfeljebb 2 munkanapon belül, kiegyenlítette a teljes vételárat vagy 50 % foglalót megfizet. Vevő a foglaló kifizetésétől számított 7 napon belül köteles a teljes vételárat megfizetni. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a teljes kifizetést nem teljesíti, úgy a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr fenntartja magának azon jogot, hogy a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse. Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy átvételéről saját költségére és felelősségére. Az alkotó sikertelen értékesítést követően a rajzot/képet a RÁBA Rotary Club Egyesület Győrnek ajándékozza. A vevő, illetve az alkotó mulasztása esetén, a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr Egyesület nem felel a tárgy sérüléséért.

 

10. Peres eljárás

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak, valamint vitás kérdés esetén a felek a Győri Városi Bíróság illetékességét és hatáskörét jelölik meg.

 

11. A Licitálók jogai és kötelezettségei

Licitáló tudomásul veszi, hogy a honlapon az általa elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért kizárólagos felelősséggel tartozik.

Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget a licitáló viseli.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a www.rc-raba.hu oldalon közzétett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját kiadványaiban akár online vagy akár nyomtatott formában is.

A többi licitáló és a szolgáltatás által hozzáférhetővé vált káros tartalmak (például vírusok, trójai programok) által a licitáló és mások számítógépes rendszerében okozott károkért és egyéb veszteségekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

12. Adatvédelem

A www.rc-raba.hu szerverein tárolt tartalmak bármilyen eszközzel és bármilyen formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása TILOS.

Az oldalakon elhelyezett bármely adat bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, amibe bele tartoznak a különféle kereső oldalak, az ár és termék figyelő szolgáltatások is.

Az oldal tartalmának (a tartalom bármely részének) engedély nélküli másolása illegális, és hatósági eljárást von maga után.

A RÁBA Rotary Club Győr Egyesület és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt arra törekszik, hogy a www.rc-raba.hu internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek.

A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Ezért van pl. szükség a regisztráció utáni érvényesítésre is.

Mivel az internet alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni.

A www.rc-raba.hu szerverei automatikusan regisztrálják a látogatók IP-címeit, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és egyéb információkat.

Ezeket az információkat kizárólag összesített formában kezeljük, a szolgáltatás minőségének javítására az esetleges hibáinak kijavítása érdekében és statisztikai célokra.

Ezen adatok a licitálók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kerülnek összekapcsolásra.

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok hatályos szabályozásaival:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény.
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A licitáló a regisztráció során a kötelezően megadandó saját személyes adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni. A licitáló adataiban változás történik, azt köteles az adatlapján rögzíteni, de mindig csak valós adatokat adhat meg.

Egy licitáló kizárólag egy regisztrációval rendelkezhet. A felszínre került többszörös regisztrációk törlésre kerülnek.

Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy hogy a licitáló a regisztráció vagy az adatmódosítás során valótlan adatokat ad meg, a regisztrációt felfüggeszti, vagy törli.

A licitáló elfogadja, hogy a RÁBA Rotary Club Egyesület Győr elektronikus aukciós rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a saját licitálásokról, valamint az Ön által licitált tételekre érkezett további licitekről a megadott elektronikus levélcímére.

Ezen üzenetek nem minősülnek reklámnak, csak a licitáló által kezdeményezett árverések és licitálások aktuális állapotáról tájékoztatnak.

Fenntartjuk a www.rc-raba.hu szerverein elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha feltöltött tartalom technikai problémát okoz a szervereken.

Regisztrációkor, adatmódosításkor, licitáláskor a licitáló adatai, - beleértve az IP címét is -, tárolva vannak. Visszaélés, szabálytalanság, törvénytelenség esetén az adatok visszakereshetők, és ez alapján a licitáló felelősségre vonható.

Az üzemeltető jogosult a szerződés egyoldalú módosítására oly módon, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a licitálókat.

A módosítást követően az oldal szolgáltatásainak további használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a licitáló jelen szerződési feltételekben megfogalmazottakkal ellentétes módon jár el, a licitáló szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza.

Az oldal használatával a licitáló elfogadja jelen szerződés összes feltételét.

Speciális iskola udvarfelújítása

Adventi Jótékonysági Forralt bor Osztás

"Gyermekek a gyermekekért Gálaműsor"

Jótékonysági licitálás

Bejelentkezés

Regisztráció

Kapcsolat

R.C. Győr RÁBA
9025 Győr,
Töltésszer u. 18

info@rc-raba.hu

www.rc-raba.hu