Programok

A klub tagjai a hátrányos helyzetben élők megsegítésére olyan programokat szervez, amelyek segítségével erkölcsi és/vagy anyagi segítséget képes biztosítani az egyes kiválasztott csoport részére.

Kik minősülnek hátrányos helyzetűnek?

A kérdés nagyon jó és egyben megválaszolni is nagyon nehéz. Vegyük a fogalom meghatározását egy mértékadó forrás szerint:

"A hátrányos helyzet a jelen kor politikájának fontos fogalma. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében tudni kell arról, hogy kit kell támogatni, kinek van joga igénybe venni a különféle szociális kedvezményeket. Ha teljesülnek a következők, akkor az adott személy valószínűleg hátrányos helyzetű családi háttérből érkezik:

 • A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg alkalmi munka után járó jövedelem.
 • Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, például hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek.
 • A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni.
 • A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek.
 • Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt.
 • Legalább az egyik szülő beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátáni, gondozni.
 • A munkanélküliség, a szegénység, a szociálisan inadaptált emberek növelik a hátrányos helyzetre való esélyeket, de az etnikai kisebbséghez tartozás közömbös ebből a szempontból."

Forrás: Wikipedia

A klub tagjai szerint hátrányos helyzetű lehet, illetve hátrányos helyzetbe kerülhet az az egyén is, aki nem kap időben segítséget, vagy nem ismeri, nem tudja kihasználni saját maga képességeit. Ez egy kicsit kibővíti a hátrányos helyzet fogalmát.

Ezért a klub egy olyan tudatosan felépített és önmagát szabályozó rendszert dolgozott ki, amely segíti a kiválasztandó csoportok közötti szelekciót, a segítség mértékét és módját hozzáigazítja a lehetőségekhez. Ezzel kívánja a klub a prompt rendelkezés erőforrások leghatékonyabb kihasználását elősegíteni és szabályozni a társadalmi segítségnyújtás kvázi kötelezettségét.

A programok a segítségnyújtás állandó eszközei. Jelenleg az alábbi lokális programok léteznek a klubnál:

 • "Országos Rotary Sportnap" - évente egy alkalommal megrendezendő belső Rotary-s sportrendezvény
 • "Forralt Bor Osztás" - a karácsonyi vásár idején
 • "Édességgel a gyermekekért" - jellemzően évente két alkalommal a FERRERO támogatásával az aktuálisan kiválasztott gyermekcsoport jár jól
 • "Gyermekrajzokkal segítsük a rászorulókat" - általános iskolások rajzainak on-line árverezéséből segítsük a rászorulókat

Speciális iskola udvarfelújítása

Adventi Jótékonysági Forralt bor Osztás

"Gyermekek a gyermekekért Gálaműsor"

Jótékonysági licitálás

Bejelentkezés

Regisztráció

Kapcsolat

R.C. Győr RÁBA
9025 Győr,
Töltésszer u. 18

info@rc-raba.hu

www.rc-raba.hu