Pályázatok

Pályázati Felhívás

Rotary Club Győr-Rába

által meghirdetett

Young_talent_2016

pályázat - 2016

1. A TÁMOGATÁS ELŐZMÉNYE, CÉLJA

1.1.A pályázat előzménye.

A Rotary Club Győr Rába soros elnöksége 2011-es rotary év folyamán díjat alapított  „Young Talent” néven. A klub döntése alapján hagyományt teremtve, minden évben pályázati úton kívánják  adományozni az arra érdemes fiatal tehetségeknek.

1.2.A pályázat célja

A klub jelen díjjal szeretné támogatni a régióbeli azon tehetséges fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak bármely területen, de a tovább fejlődéshez külső segítségre lenne szükségük.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI KERET

Minden évben a jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret a klub, vagy annak alapítványának bármely adott évben meghatározott jótékonysági rendezvényén befolyt összeg, valamint a pályázat támogatóitól befolyt összeg, vagy technikai eszköz.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be minden olyan győri vagy Győr környéki fiatal magánszemély, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a tanulás, a sport vagy bármilyen más területen és a támogatás nélkül nem lenne lehetősége a további fejlődésre.

4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELE, KÖVETELMÉNYEI

  • Győri vagy Győr környéki fiatal magánszemélyek pályázatát várjuk.
  • A nyertes pályázó a megítélt támogatás tartalmát 2064. 03. 31-ig megrendezésre kerülő Rotary klubülés keretein belül fogja/tudja  átvenni.

5. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • a pályamű maximum két A4 oldal terjedelemű lehet
  • a pályázó korábban bármely területen elért eredményeinek dokumentációja másolatban.(oklevelek, stb.)
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére vállalja a nyilvánosságot (a nyilatkozatot kérjük külön lapon megfogalmazni)
  • Pályázó adatai (név, cím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám)

Kérjük a pályázó figyelmesen állítsa össze a pályázatot, mert ha hiányos, az a pályázat elutasítását vonhatja maga után!

6. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázaton a elnyerhető támogatás összege várhatóan 100.000,- és 300 000 ,- Ft közötti a pályázó fejlődését  elősegítő informatikai konfiguráció.

7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2016. január 31.

A pályázatot elektronikus úton a titkar@rc-raba.hu email címre, „Young Talent Díj”-jal a tárgy mezőben kell benyújtani.

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai, határideje

A pályázatokat a Rotary Club Győr-Rába tagjaiból alakult Bíráló Bizottság bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az elbírálás végső határideje: 2016. február 29.

A döntésről minden pályázó az általa megadott e-mail címre értesítést kap és közzé tesszük a honlapunkon. (www.rc-raba.hu)

Győr, 2016. január 5.

Rotary Club Győr-RÁBA

Információ:

Speciális iskola udvarfelújítása

Adventi Jótékonysági Forralt bor Osztás

"Gyermekek a gyermekekért Gálaműsor"

Jótékonysági licitálás

Bejelentkezés

Regisztráció

Kapcsolat

R.C. Győr RÁBA
9025 Győr,
Töltésszer u. 18

info@rc-raba.hu

www.rc-raba.hu