Egyesületünk

A Rotary Club Győrt RÁBA működtető szervezete a RÁBA Rotary Club Egyesület.

Azonosító adatai a következők:

 • bejegyzési cím: 9025 Győr, Töltésszer út 18.
 • létesítő okirat száma: Pk.T.60.197/2007/4
 • létesítő okirat kelte: 2008. február 11.
 • bejegyző végzés száma: 62109
 • bejegyző végzés jogerőre emelkedése: 2008. március 28.
 • adószám: 18988194-1-08
 • bankszámla száma: 10400401-50526584-52871002

Az egyesület alapítóinak célja:

A Rotary céljával egyezően kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. A Rotary az alábbi módon törekszik ezen célkitűzések megvalósítására:

 • a barátság és a kapcsolatok erősítése szomszéd Rotary klubokkal;
 • a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés támogatása;
 • diákok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása;
 • a működési területen az egészségügy eszközellátottságának javítása - magas etikai normák állítása mind a magán, mind az üzleti életben;
 • cserediák programokban való aktív részvétel.

A egyesület működési területe: Győri székhelyű többcélú kistérség településeinek közigazgatási területe.

Kötelezettségvállalás: A RÁBA Rotary Club, mint társadalmi szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi, sem országgyűlési sem önkormányzati képviselőjelöltet működése során annak egész tartama alatt nem állít, és nem támogat.

Az egyesület készített jelképeket, amelyek

 • jelvény.
 • pecsét.
 • zászló
 • érme és
 • tagsági könyv

formájában található meg.

Tagsági viszony ketkezhet:

 • Alapításban való részvétellel keletkezik a társasági jogviszony
 • Felvétel útján keletkezik a tagsági viszony, ha jelöltet két egyesületi tag az elnökségnek felvételre ajánlja. A felvételről a közgyűlés dönt. A tagsági jog minősített és titkos szavazás mellett nyerhető el.

Az egyesületnek az alábbi státuszú tagjai lehetnek:

 • aktív tagok,
 • aktív póttagok,
 • senior aktív tagok,
 • tiszteletbeli tagok,
 • örökös tagok.

A tagsági jogviszony megszűnik:

 • lemondással,
 • kizárással, az egyesület céljait sértő, vagy az alapszabályt sértő magatartás esetén, vagy az egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okozó magatartás esetén,
 • a tag előzetesen nem igazolt távolmaradásával legalább 3 egymás követő egyesületi rendezvényről, amennyiben a tag az egyesület írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel a távolmaradással,
 • a tag elhalálozásával,
 • az egyesület megszűnésével,
 • a tag cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezésével.

Az egyesület szervei:

 • Közgyűlés, amely az egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. Évente min. egy alkalommal ülésezik.
 • Tisztségviselők
  • elnök, aki az egyesület általános hatáskörű vezetője, szervezi az egyesület életét
  • kincstárnok, aki gondoskodik az egyesület gazdálkodásának biztonságáról
  • 10 fős elnökség, aki a tagokból tevődik össze (funkcióval megbízott tagok)

Az egyesület anyagi háttere:

 • az egyesület működése tekintetében alapvetően saját pénzügyi bevételeire támaszkodik
 • de pályázhat támogatásokra, illetve kérhet/elfogadhat támogatást magánszemélyektől, gazdasági társaságoktól, intézményektől, önkormányzatoktól
 • a tagok éves tagdíjat kötelesek fizetni.

Az egyesület az 1989. évi II. törvény és a Rotary International elvárásai/ajánlásai alapján működik.

Speciális iskola udvarfelújítása

Adventi Jótékonysági Forralt bor Osztás

"Gyermekek a gyermekekért Gálaműsor"

Jótékonysági licitálás

Bejelentkezés

Regisztráció

Kapcsolat

R.C. Győr RÁBA
9025 Győr,
Töltésszer u. 18

info@rc-raba.hu

www.rc-raba.hu